Sac ekim fiyatlari

From Wikiagro.com
Jump to: navigation, search

Sac ekilmesi öncesinde analiz

Yapılacak bulunan çözümleme kişinin kafasında kafi miktarda fue saç dibi alınacak bölgenin analiz bulunması sac diplerinin sağlıklı nitelikli olmasının muayenesi veya saçları ekilecek var olan bölgenin iriliği yapılan saç analizi esnasında ortaya çıkmaktadır. sac-ekimi-oncesi-analiz Saçsız var olan kısımın iriliği sac ekilmesi analizinde net olarak belirlenmeli analiz sırasında bütün nesne belirginleştirilmelidir. Saçları ekimi esnasında küçük tefek değişiklik haricinde başka bir değişkenlik yapılmaz. Örneğin sac analizinde fue saç ekimi amacıyla elde edilecek saçların tamamının kafadan alınışı kararı verilip sac ekilmesi esnasında bedenin başka yerinden kıl kökü alınıp sac ekimine kesilmeme edilmemekte.

Saçları ekilmesi öncesi yapılan çözümleme saçları ekilmesi esnasında olan bütün aşamanın da önceliğinde yapılmakta olan ve devamını meydana getiren prosesi tesirleyen daha önemli faktördür. Fue saç ekimi çözümlemesi sırasında bütün detaylar konuşulur veya saç köklerinin açık bulunan kısıma yeterli olup olmadığına bakılır sac analizinde en önemli detay budur fue saç köklerinin kalitesi yoğun olması saçları ekimi amacıyla fazla önemli detaydır. Fue saç köklerinin yeterli olabilmesi şeffaf var olan bölüme bir gösterim da aktarılması çözümleme esnasında malum olur. Fue saç analizi sırasında yapılan daha mühim detayda sac diplerinin saçsız bölgelere yetmesi ve tek seansın kafi olup olamadığı malum edilmektedir. Saçları dökülmesinin sebepler ide sac çözümlemesi sırasında belli olur ve dökülmelerin sürme edip etmediği de böyle esnada anlaşılabilir. Fue saç dökülmesi sürme ederken de saçları ekilmesi yapılmaktadır saçları ekimi amacıyla ilave oturum uygulaması gerekmekte. Ek seans da olabileceği daha evvelce konuşulmalı saçları çözümlemesi yapıldığında konuşulmalıdır.

Kaliteli fue saç ekilmesi çözümleme sırasında bütün şeyin konuşulmasıyla başlar veya en doğru var olan kişiye ney durumda oldukları sac analizinde söylenmelidir. Birtakım bireylerde saçları çözümlemesi sırasında saç diplerinin çok zayıf olduğu muayyen olduktan sonrasında fue saç ekimi yapılamayacağı belli olur böyle benzeri pozisyonlar sıkça karşılaşılmasa da 70 dönem ve üzeri bulunan kişilerde kimi oranlarda karşılaşılabilmektedir. Böyle vaziyet çok bir şekilde karşılaşılmaz birtakım bireylerin 70 yaşından sonra fue saç ekimine gereksinimi olabilmekte veya fue saç ekimine elverişli olabilirler bu gibi hallerde sac analizi sonrası meydana çıkar. Saçları ekilmesi muhtevası n fue saç analizi geniş önem taşımaktadır.


saç ekim fiyatları