Sac ekimi fiyatlari 2014 istanbul

From Wikiagro.com
Jump to: navigation, search

Fakat bunlardan operasyonun yönteme alakalı bir şekilde yaklaşık altı-sekiz sa sürdüğünü odaksal anestezi altına yapıldığını bilmek gerekmektedir. Kullanılan yöntemler birlikte bunun kazanım ve dezavantajları şöyle özetlenebilir:

FUT Sac Ekilmesi yönteminde ense kısmında iki kulak arasından sağlıklı veya dökülmeme niteliği bulunan fue saç diplerini kapsayan doku tanesi tıbbi bir metodla alınabilir. Dokular parçasının içiçerisindeki saçları dipleri mikrogreftlere velhasıl tekli, ikili saç köklerine bölünür ve alınan var olan böyle foliküller saçsız yada sac kayıbı bulunan alana nakledilir.

Yöntemin avantajları; - Her oturumda 2000 saç folikülü alınabilmektedir. - İşlem iki beş sa sürmekte. - Saçınızı bir arada vaziyette almak bizlere vakit kazandırır. Saç folikülleri dışarıda tekli, ikili fue saç köklerine ayrılırken sizlerin dinlenme süresiniz daha uzundur. - Daha fazla sac folikülü gerektiğinde diğer yöntemle beraber kombine edilir. - Saç folikülleri büyütülmüş gözlüklerle dışarıda foliküller ünite zararı olmadan ayrılabilir veya sac sıklaştırmada olabildiğince elverişli 1 metottur. - Saçın az kesilmesi gerekmemekte, standart sac uzunluğunda ekme gerçekleştirilebilir. - Ameliyat daha az sürdüğü ve özel iğneler kullanılmadığı için muamele fiyat açısından oldukça ekonomiktir.

Tekniğin dezavantajları - Sac diplerinin alınmış olduğu bölgede çizik şeklinde, fue saç içerisinde saklanan veya zaman içerisinde azalacak 1 leke kalır. - Verici kısımda bir kaç aylar sürecek uyuşukluk ya da his kayıbı olabilmekte. - İkinci 1 oturum hayata geçirmek amacıyla ortalama 6 ay durmak gerekmektedir.

Fue saç ekimi Saçları Ekilmesi becerisi cerrahi bistüriler kullanılmaksızın başın arka taraf kısmındaki fue saç foliküler ünitelerinin özel bir iğne ile çıkarılması esasına dayanmaktadır. İç çapı 0.elli beş mm bulunan böyle has iğneler ile saç folikülü, dokuya hiç bir zarar vermeden çıkarılmaktadır. Bütün 1 folikül ünite 1-3 saç kökünü içerir. Böyle işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar bir-iki mm kalacak şekilde tıraşlanır. Hem verici bir de saçları ekilmesi yapılması gereken alıcı alana odaksal anestezi uygulandıktan sonra alınan olan foliküller bir bir saçsız ya da saç kaybı bulunan alana aktarılır.

saç ekimi fiyatları Tekniğin kazanımları; - Bütün oturumda 2000-2250 sac folikülü alınabilir. - Saçları kayıbı bulunan bölge genişliğine göre birkaç oturum uygulanabilmektedir ve seanslar aralığında FUT yönteminde olduğu üzere durmak gerekmemektedir. 2 güniçinde 4500 fue saç grefti birlikte ya da üç günde 7000'e uzak olmayan saç grefti alınması ile fue saç kayıbı fazla var olan hastalarda kısa 1 sürede geniş saçsız bölgeleri kapatmak muhtemel olabilmekte. - Bundan başka verici sahada uyuşukluk veya iz olmaz. Ense kısmından saç olan deri şeridi çıkarılmadığından tedavi fazla oldukça süratli olur. - Bir kaç gün içerisinde foliküllerin alındığı bölgedeki minik delikler leke bırakmayacak biçimde kapanır. - Kafa kısmında kafi folikül bulunmadığı durumlarda vücudun farklı yerlerinden (meme, üst bölüm, karın, bacak bölgesinden vb.) folikül birimler kaldırılıp fue saç kaybı olan alana transfer edilir. - Bireyin baş derisindeki fue saç tüyü sayısı, operasyon maksadıyla hasta kişilerin aday olup olmadığını belirlemez. - Eğer saç ilk fue saç çizgisine ekilecekse veya saç fazla kısa bırakılacaksa FUE metodunun sonuçları oldukça üstündür. Zira iç çapı yüzde 30.elli beş milimetre bulunan iğneler birlikte alınan saçları foliküllerinin kök bölümü çok ince olduğunda ekme yapıldığı sahada daha natural 1 görüntü vermekte.

Tekniğin avantajlı olmayan durumları: - Fue saç ekimi tekniği bütün bu avantajlarına rağmen saç foliküllerinin tek tek estetik tıbbi uzmanı tarafından çıkarılması veya işlem sırasında lazer teknolojisi kullanılmış has iğne maliyetleri nedeniyle oldukça pahalı bir presedürdür. - Fue saç ekimi becerisi FUT yöntemine nazaran geniş sürmekte olan 1 işlemdir. Hepsi 1 gösterim 2 sekiz-on sa sürebilir. - Bundan başka saçları kısa kesilmesi(3 numara) ihtiyacı de diğer bir dezavantajıdır.