Prøv og velg løsning for knowledgebase

From Wikiagro.com
Jump to: navigation, search

Vis denne URL

For å få best mulig resultatet må alle firmaer forsøke å minimalisere kostnadene og andre ressurser. Det høres enkelt ut , men hvordan gjør man det i praksis? Det er risikabelt å redusere de grunnleggende aktivitetene fordi reduksjon ofte betyr redusert kvalitet på servicenivå eller redusert produktkvalitet. Konsekvensen kan fort bli et redusert produkt for kunden. Etterspørselen kan dermed bli endret. Man må finne treffe andre beslutninger som ikke går utover kvaliteten. Firmaer har to hovedvalg: · Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word. · Å benytte knowledgebase tool programmer. Alternativene lar seg ikke sammenligne. Det første valget ser ut til å være enkelt og muligens ha en lavere terskel (i de flest tilfeller har man verktøyet allerede installert) for å komme igang. Forskjellen er imidlertid stor.

Tenk på at det er få verktøy som har avansert funksjonalitet for å dokumentere, lagre informasjon. Alle virksomheter er unike og krever forskjellig software, men studerer funksjonaliteten nøye før valg.