Prøv og velg programvare for knowledgebase

From Wikiagro.com
Jump to: navigation, search

Knowledgebase, Knowledge base tool, Programvare for knowledgebase

For å maksimalisere resultatet må alle firmaer arbeide for å minimalisere kostnadene og andre ressurser. Det er enklere sagt enn gjort, men hvordan gjør man det i praksis? Det er risikabelt å redusere de grunnleggende aktivitetene fordi reduksjon ofte betyr redusert kvalitet på servicenivå eller redusert produktkvalitet. Konsekvensen kan fort bli et redusert produkt for kunden. Kundenes behov vil derfor endres. Man må finne treffe andre beslutninger som ikke går utover kvaliteten. Firmaer har to hovedvalg: · Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word. · Å benytte knowledgebase tool programmer. Alternativene lar seg ikke sammenligne. Det første valget ser ut til å være enkelt og muligens ha en lavere terskel (i de flest tilfeller har man verktøyet allerede installert) for å komme igang. Forskjellen er imidlertid stor. Å bruke knowledgebase er lett, men veldig effektivt. Knowledgebase er en ganske vanskelig prosess og det er ikke uten grunn at det er utviklet spesielle programmer for å lage eller endre slike planer. Knowledgebase tool er utviklet spesielt for å skape effektive database på enklest mulig måte og samtidig å styre, lagre, dokumentere informasjon. Løsning for knowledge base har følgende styrke: 1. Knowledgebase reduser effektivt løsning med tid. 2. samler og lagrer informasjon. 3. strukturerer opplysningene. 4. hjelper å finne informasjon om spesielle subjekter. 5. hjelper å organisere tids resurser. 6. sikrer at opplysningene overholdes. 7. samler fakta og regler for problemløsning. Disse syv styrkene er bare noen av fordelene med å velge en profesjonell løsning for knowledgebase Ingen av de mange Word og lignende verktøy kan ta hensyn til og kalkulere alle disse aspektene. I motsetning til regneark har knowledgebase løsninger mange flere veldig nyttige egenskaper. Løsning for knowledge base er et av de beste informasjons styring løsninger i markedet og tilbyr en mengde funskjoner.

Det er viktig å investere noe tid på den forbredene prosess og velge hva man vil prioritere, for deretter å analysere ulike verktøy og forsøke å identifisere det som passer egne behov best. De fleste verktøy har bra funksjonalitet, men alt avhenger av personlige strategi.